2.2 De maan

\begin{figure}\centerline{
\psfig{figure=stia_maanbaana.postscript,height=3cm}
\...
...
\psfig{figure=stia_maanbaanb.postscript,height=4cm}
\hfill}\hfill
\end{figure}
Figuur 11: De maanbaan. De baan van de maan (rechts) schommelt heen en weer door een ruimte die de vorm heeft van aan autoband (links). De schommelingen zijn in de figuur sterk overdreven: in werkelijkheid varieert de afstand aarde-maan in de loop der tijd met ongeveer 10 %.

Op 380 000 km hoogte vinden we natuurlijk de maan, omloopperiode 4 weken. Door de storingen van de zon en de andere planeten is de maanbaan erg ingewikkeld (Fig. 11). Bekend verondersteld mag worden dat de aarde om de zon draait, met een omloopperiode van 1 jaar.

Ieder beschaafd mens zou moeten weten wat de oorzaak is van het dag-nacht ritme, de seizoenen, wat een maansverduistering (maaneclips) is, en wat een zonsverduistering. Het is verbijsterend te constateren hoeveel mensen hier geen idee van hebben, of een verkeerd idee. Weet jij de juiste antwoorden? Zoek het anders zelf op, bijvoorbeeld in een van de genoemde boeken (zie aanbevolen boeken & internetsites).


Figuur 12: Links: maansverduistering. Rechts: totale zonsverduistering

Opgave. Wat zelf-testvraagjes: Staat de aarde in de zomer dichterbij of verderweg van de zon dan in de winter? Wat is de datumgrens? Hoe lang duurt je verjaardag? Wat duurt langer, een maansverduistering of een zonsverduistering, en waarom?


[INDEX]