7.6 Jets

Zowel bij röntgendubbelsterren als bij aktieve kernen van melkwegstelsels worden soms relativistische jets waargenomen. Dit zijn nauwe bundels, waarin met relativistische snelheid (dus van orde ) materie wordt uitgestoten. Er bestaat geen algemeen geaccepteerd model van het proces dat in de binnendelen van de accretieschijf zorgt voor de enorme deeltjesversnelling die deze jets produceert. Meestal zijn er twee jets, die in tegengestelde richting worden uitgestoten, naar men vermoedt loodrecht op de schijf (Fig. 74). De hoge snelheden van de materie in de jets leidt ertoe dat er allerlei speciaal-relativistische effecten te zien zijn.

Figuur 74: Doorsnede van de accretieschijf en de jet in een AGN.


[INDEX]