7.2.5 Planeten

Figuur 65: Afwijkingen in de pulsperiode van PSR 1257+12 wijzen op de aanwezigheid van drie planeten in banen om deze pulsar.

Ook het eerste, en tot op heden allerbeste, bewijs voor een planetenstelsel buiten het onze is gevonden uit waarnemingen van een milliseconde radiopulsar. De pulsar PSR 1257+12 vertoont, zelfs na alle correcties voor bewegingen van de aarde rondom het zwaartepunt van ons eigen zonnestelsel, en voor alle mogelijke relativistische effecten, nog kleine periodieke afwijkingen in de pulsperiode (Fig. 65). Net als bij de Dopplerverschuivingen in de spectraallijnen van gewone sterren besproken in §6.1 en 6.2 kunnen deze afwijkingen vertaald worden in kleine bewegingen van de neutronenster onder invloed van de zwaartekracht van planeten.

Bij PSR 1257+12 gaat het om (minstens) drie planeten, met baanperiodes van 25 tot 100 dagen en massa's van 0.015, 2.8 en 3.4 maal die van de aarde. Het bewijs dat het hier inderdaad alleen maar kan gaan om drie hemellichamen van deze massa's die in banen om de pulsar lopen is geleverd: de direct na de ontdekking van dit planetenstelsel in 1992 voorspelde kleine storingen in de banen van de planeten door hun onderlinge aantrekkingskracht (zoals die in ons eigen planetenstelsel ook optreden) zijn inmiddels gevonden.


[INDEX]