7.2 Radiopulsars - impulsmoment en traagheidsmoment van een vast lichaam

Figuur 61: Radiopulsen van de 1.5 milliseconde radiopulsar PSR 1937+214.

De meeste neutronensterren die we kennen ontlenen de energie voor de straling die ze uitzenden aan hun rotatie. Ze zenden periodiek, met tussenpozen van iets meer dan een milliseconde tot een paar seconden (afhankelijk van de ster) pulsen radiostraling uit (Fig. 61), en heten daarom radiopulsars. Om te begrijpen wat er precies gebeurt bij zo'n ``rotation powered pulsar'' is het nodig te kijken naar de mechanica van roterende vaste lichamen. Dit is een ingewikkeld onderwerp, maar gelukkig is een neutronenster in zeer goede benadering een zuivere bol, en de symmetrie dit dit oplevert maakt de berekening van het impulsmoment en de energie van de rotatie van de ster eenvoudiger.


[INDEX]