6.6.6 Behoud van impulsmoment
Net als bij impuls (§6.4.1) kunnen we ook bij impulsmoment weer laten zien dat in een systeem van deeltjes waar de deeltjes alleen krachten op elkaar uitoefenen (geen externe koppels) het impulsmoment behouden is.

Beschouw het geval van twee deeltjes. Op deeltje 1 werkt een kracht en dus een koppel die leidt tot een verandering van het impulsmoment van , en net zo voor deeltje twee. Maar, er geldt weer Newton's derde wet: . De som van de twee werkende koppels is . Maar is de vector die van deeltje 2 naar deeltje 1 wijst, en de kracht van deeltje 2 op deeltje 1 is daaraan evenwijdig gericht, dus het vectorproduct is weer nul. De som van de koppels is dus nul, hetgeen betekent dat , en dus dat het totale impulsmoment constant zal zijn: . Voor een systeem met meer dan twee deeltjes geldt hetzelfde, omdat weer Newton's derde wet voor elk paar deeltjes in het systeem opgaat.


[INDEX]