6.6.5 Centrale kracht
Wanneer is nul? Natuurlijk als nul is. Maar kan ook nul zijn als dat niet is, namelijk als evenwijdig is aan . Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een zogenaamde centrale kracht, die gericht is naar (of vanaf) een bepaald punt. Op een deeltje dat vanuit O een centrale kracht ondervindt werkt een koppel ten opzichte van O gelijk aan omdat en evenwijdig zijn: ze hebben een onderlinge hoek nul (of ), en de lengte van is dus of . Een deeltje dat dus onder invloed van zo'n centrale kracht een baan beschrijft heeft een constant impulsmoment ten opzichte van O. Zwaartekracht is een voorbeeld van een centrale kracht: de zwaartekracht van de zon op de planeten is altijd gericht naar de zon. Planeten in hun baan hebben dus een constant impulsmoment ten opzichte van de zon. Omdat de snelheid van een planeet in zijn baan, de cirkelsnelheid is geldt dus , waar dus de massa van de planeet is, de massa van de zon en de straal van de baan. Hogere banen hebben dus een groter impulsmoment; .


[INDEX]