6.6.4 Koppel
Als er op het deeltje wel een kracht werkt, hoe zal dit dan beinvloeden? Bereken de tijdsafgeleide van :


Nu is , omdat en evenwijdig zijn, en , wegens de tweede wet van Newton6.4.1). Dus:


heet het koppel van de kracht ten opzichte van het punt O. Als het koppel nul is dan verandert het impulsmoment niet. De vergelijking is geheel analoog aan de vergelijking die we eerder zagen in §6.4.1. Als dan is constant, dit is de wet van behoud van impuls, als , dan is constant, dit is de wet van behoud van impulsmoment.


[INDEX]