6.6.3 Impulsmoment

Het impulsmoment van een deeltje met massa ten opzichte van een willekeurig vast punt O is


waar de positievector is die van O naar het deeltje wijst en de impuls en de snelheid van het deeltje zijn. De grootte van het impulsmoment is dus , waar de component van loodrecht op is en de component van loodrecht op . Als er geen kracht op het deeltje werkt, dan is wegens impulsbehoud (§6.4.1) en dus constant. Het deeltje voert dan een rechtlijnige beweging uit en dus is ook constant. Ga dit met een tekeningetje na! Dit betekent dus dat ook dan constant is.

Figuur 54: Impulsmoment .


[INDEX]