6.6 De vorming van sterren en planetenstelsels - impulsmoment en behoud van impulsmoment

Impulsmoment (ook wel: draai-impuls, hoekimpuls; in het Engels altijd: angular momentum), de ``hoeveelheid draaiing'' van een fysisch systeem is wellicht de belangrijkste grootheid bij de studie van bewegingen in het heelal. De reden hiervoor is dat net als impuls (zie §6.4.1) ook impulsmoment weer een behouden grootheid is, en anders dan bewegings-energie (zie §7.3) niet in iets anders (zoals warmte of straling) kan worden omgezet. Alle hemellichamen draaien zowel om hun eigen as als om andere hemellichamen heen. Ze hebben dus allemaal impulsmoment, en de enige manier waarop ze er van af kunnen komen is door het ergens anders op over te dragen. Bij het berekenen van hoe hemellichamen bewegen is behoud van impulsmoment daarom een basiswet waar je voortdurend op terugvalt. Alvorens over te gaan tot de definitie van impulsmoment en de afleiding van de behoudswet, is het nodig een aantal andere aspecten te bekijken van vectoren.


[INDEX]