2 Het heelal "om ons heen"

In dit hoofdstuk geef ik een zeer korte beschrijving, van binnen naar buiten, van onze plaats in het heelal in termen van de steeds grootschaliger fysische structuren die je van de aarde weg reizend tegenkomt. Op sommige van de objecten die hier aan de orde komen ga ik later in het college nog dieper in.


[INDEX]