4.1 Kinematica van kromlijnige beweging

De afleiding van Newton's zwaartekrachtwet uit de Keplerwetten is een historisch voorbeeld van een situatie die in de sterrenkunde veel voorkomt. We zien de beweging van hemellichamen, of kunnen die uit sterrenkundige metingen afleiden, en maken daaruit op welke krachten er op die hemellichamen moeten werken. De beschrijving van de beweging van lichamen staat in de mechanica bekend als de kinematica; het voorspellen van bewegingen op grond van de krachten die ze op elkaar uitoefenen als de dynamica. We bekijken in deze paragraaf de kinematica van een puntmassa die een willekeurige baan volgt, en leiden af welke versnellingen die puntmassa ondergaat (waaruit dus weer via Newton's tweede wet (§4.2) volgt welke krachten er kennelijk op die puntmassa werken).


[INDEX]